Програма за високотехнологични помощни средства подкрепя хората с трайни увреждания в България

Агенцията за социално подпомагане (АСП) обяви процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проекта “Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания”. Този проект е част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Целта на проекта е да насърчи дейностите, свързани с лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания, с оглед на тяхното социално приобщаване. Проектът предоставя високотехнологични помощни средства, които подобряват социално-икономическия статус и създават по-добри възможности за независим начин на живот.

Очакван резултат:

  • Осигуряване на финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания.
  • Подобряване на активността за социално приобщаване чрез работа, труд, обучение и рехабилитация.

Програма за високотехнологични помощни средства:

  • Програмата, финансирана от Европейския съюз (ЕС), стартира от края на май до 17 юли.
  • Фокусът е върху системи за изкачване и слизане на стълби, които помагат на трудноподвижните хора.
  • Специален електрически мотор се прикача към рингови колички и улеснява придвижването на хората в градска среда.

Това е първата програма, която обхваща широк спектър от трудноподвижни хора, включително тези със сърдечно-съдови проблеми. Ако познавате някого в нужда или сте сами в такава ситуация, обърнете се към агенцията по социално подпомагане или потърсете информация на https://asp.government.bg/bg/deynosti/.

частно училище София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*