JAMBA обявява покана за обучители

Искате ли да предадете Вашите знания и да натрупате нови умения?

Между 18 и 45-годишна възраст сте, живеете в България и искате да научите повече за включването и хората с увреждания? Бихте искали да се срещнете с нови хора и заедно да промотирате равенство в своята общност?

Тогава трябва да се включите!

JAMBA обявява покана за обучители в нашата Careers4All Train the Trainer Academy, които ще бъдат упълномощени да промотират справедливост, разнообразие и включване в подбора на персонал, за да могат да съдействат на хората с увреждания с кариерни насоки.

Докато хората с увреждания и хронични заболявания често не успяват да открият желаната работа, както и добре подплатени насоки, следователно, са голям фонд от неизползван човешки капитал. Нуждата от квалифицирани и мотивирани таланти постоянно расте. За съжаление, фирмите и професионалистите в Човешките ресурси (HR) срещат липса на квалифицирани и умеещи кандидати. И не само, работните позиции се променят, устойчивостта се превръща в ново зараждащо се поле на интерес и JAMBA цели тези промени да бъдат в посока – включване.

Избраните обучители ще преминат през 5-седмична онлайн обучителна програма, започваща през септември. Тя ще им предостави необходимите умения и знания по следните теми:

 • Успешна комуникация с хора с различни видове увреждания, подходът към овладяване и разбиране на социализирането.
 • Обучение по меки умения.
 • Личностно брандиране.
 • Умения за водене на преговори.
 • Коучинг за работа.
 • Адекватна и осъществима подкрепа в създаването на автобиография/портфолио.
 • Процеса по кандидатстване на работа.
 • Подготовка за интервю за работа и участието в такова, заедно с обучаван от Вас.
 • Успешна интеграция в нова работна среда и проследяване.

Официалният език на обучението ще бъде английски. След успешното завършване на Careers4All train the Trainer Academy, обучителите ще бъдат съпоставени с подходящите обучавани от тях хора с увреждания и хронични заболявания между 18 и 29-годишна възраст и ще проведат с тях практически дейности с придобитите теоретични знания за период от 2 месеца, започващ през ноември.

Обучителният процес ще се фокусира допълнително върху темите:

 • Изграждане на капацитета на хора с увреждания и хронични заболявания.
 • Качество на локалната младежка заетост и младежки политики.
 • Имплементиране на знания, относно включването.
 • Включващи кариерни насоки и подкрепа.

Отговорностите на обучителите ще бъдат:

 • Да се срещат редовно в онлайн митинги с другите обучители и проектния координатор, за да планират обучението.
 • Да присъстват на обученията и да имплементират задачите по колективен начин.
 • Участие през цялата продължителност на проекта.
 • Съдействие на своите обучавани с увреждания/хронични заболявания с менторство и коучинг, по време на Менторската програма.

Търсим обучаващи, които имат опит с курсове по импровизация и са:

 • Социални и обучителни специалисти, специалисти по Човешки ресурси, младежки работници от граждански организации, НПО-та, и/или младежки активисти, работещи в сферата на социалното включване на хора с увреждания или осигуряващи услуги за тези групи.
 • Са между 18 и 45-годишна възраст.
 • Знаят английски език (от кандидатите се очаква да говорят и пишат свободно).
 • Искат да научат повече за това как могат да подкрепят равния достъп до квалификационни програми за заетост и да създадат повече възможности за кариерно развитие и социално включване.
 • Искат да се забавляват с хора, имащи сходни цели.

Ако искате да участвате в Careers4All Train the Trainer Academy, Ви каним да се запишете ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*