3 от най-опасните химични елементи

Интересен факт е, че първата химична реакция, овладяна от човека, е горенето. В продължение на хилядолетия огънят се смята за мистична сила, която превръща едно вещество в друго (дървото – в пепел, водата – в пара), като при това се отделят светлина и топлина. Наред с това той участва в разнообразни дейности – от бита до производството.

Още от древни времена се правят опити да се разбере защо различните вещества имат различни свойства, на какво се дължат различните агрегатни състояния и защо реагират по различен начин, когато са изложени например на температурни промени.

Реално това са основите на химията, много първична, но основополагаща за днешната все по-сложна наука. Но химията, освен полезна за живота на хората, може да бъде и много опасна. В света съществуват химически вещества, които са смъртоносни и които трябва да се употребяват само в лабораторни условия и със специални лабораторни консумативи. Повече хора си мислят, че най-опасните химически елементи дават някакъв сигнал за опасност, като дим или радиоактивно сияние. Не! Повечето са невидими или изглеждат безобидни.

От общо известни 118 химични елемента някои са особено опасни. Ето кои са те:

Полоний

Полоний е рядък, радиоактивен металоид, с който е малко вероятно да се срещнете, освен ако не работите в ядрено съоръжение. Полоний се използва като атомен източник на топлина, в антистатични четки за фотографски филми, промишлено производство и като отрова.

Алфа частиците, излъчвани от полоний-210, нямат достатъчно енергия, за да проникнат през кожата, но елементът излъчва много от тях. 1 грам полоний отделя толкова алфа частици, колкото 5 килограма радий. Елементът е 250 хиляди пъти по-токсичен от цианида. Така че един грам Po-210, ако бъде погълнат или инжектиран, може да убие 10 милиона души.

Живак

Има основателна причина да няма вече живачни термометри. Живакът е токсичен метал, който е достатъчно плътен, за да може да се абсорбира в тялото директно през кожата. Течният елемент има високо налягане на парите, така че дори и да не го докоснете, го абсорбирате чрез вдишване.

Най-големият риск не е от чистия метал, а от органичния живак. Елементът уврежда множество органични системи, но неврологичните ефекти са най-лоши. Засяга паметта, мускулната сила и координацията. Всяко излагане е твърде много, а голяма доза може да ви убие.

Арсен

Преди използван като отрова, днес той се използва в консерванти за дървесина и някои пестициди, но най-големият риск идва от замърсяване на подпочвените води, най-често в резултат на пробиване на кладенци в богати на арсен водоносни зони. Смята се, че около 500 милиона души по света пият вода, замърсена с арсен.

Арсенът може да причинява рак, а ниските дози, които могат да имат кумулативен ефект, причиняват гадене, кървене, повръщане и диария. Голяма доза причинява смърт. Днес елементът има и лекарствени приложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*