Как да изберем правилния счетоводител?

 

За да бъде истински успешен, бизнесът трябва да следи своите финанси. Ако собствениците на фирми не знаят къде се намират на месечна или годишна база, шансовете им да оцелеят в средата на ожесточената конкуренция намаляват експоненциално.

Въпреки важността на финансовото управление в даден бизнес, само 3% от собствениците на фирми са в състояние да разбират от своите финансови отчети. Задачата да се гарантира, че всичко наистина е наред, обикновено се пада на счетоводителя на компанията. Ето защо наемането на подходящия специалист, който да отговори на уникалните нужди на вашия бизнес, е много важно.

Ето някои съвети и стратегии, които да ви помогнат да наемете счетоводител за вашия бизнес.

Консултантски услуги

Основната роля на счетоводителя е да бъде добре запознат с финансовите си отчети и да управлява данъчното положение на фирмата, за която работи. Счетоводителите също така са с богата квалификация, благодарение на която могат да предлагат съвети относно застраховането, разширяването на бизнеса и разходите.

Накратко, експертът често споделя с вас прозрения, които помагат на собствениците и мениджърите на бизнеса да вземат правилните решения.

Водене на отчетност

Счетоводителите отговарят за създаването на счетоводни проекти и системи за вашия бизнес. Добрата система, особено ако е под формата на нов и модерен счетоводен софтуер, ви помага да правите прогнози, да оценявате рентабилността и да определяте разумни цени.

Проследяването на бюджетите, прогнозирането на тенденциите и мониторингът на разходите са все задачи, които счетоводителите могат да ви помогнат да управлявате.

Одиторски услуги

Одиторските услуги, които включват съставяне на финансовите отчети на вашия бизнес от нулата или извършване на одит за целите на заем, се правят именно от счетоводителите. Често на одиторите се гледа като на външни счетоводители, които оценяват качеството и точността на финансовите отчети.

Тези одитори често напускат публичния сектор и са чудесен следващ счетоводител за вашия бизнес въз основа на силното обучение, което са получили в сектора на публичното счетоводство.

Сертификати

Естествено, добре е човекът, с когото избирате да работите, да има добро образование, солиден опит и нужните сертификати, чрез които може да извършва своята дейност законно и професионално.

Отраслова експертиза

Не всички счетоводители притежават един и същ вид експертиза в отрасъла и тъй като нито един бизнес не работи по един и същ начин, важно е да определите какъв тип опит очаквате от вашия счетоводител. Например, счетоводител, който е работил с производители, няма да има същия опит като някой, който работи в строителството или в малкия бизнес като организации с нестопанска цел или магазини на дребно.

Следователно изборът на подходящия човек за вашата фирма изисква да зададете правилните въпроси по време на интервюто.

Умения за управление на времето

Основната работа на счетоводителя е да контролира информацията ви, финансовите данни и документите на вашия бизнес. Професионалните счетоводители трябва да измислят начини за бързо и ефективно намиране на информация. Следователно тестването на уменията на вашия счетоводител за управление на времето е изключително важно изискване.

Внимание към детайлите

Цифрите могат да бъдат трудни и объркващи понякога, а дори една малка грешка може да има катастрофални последици. Тъй като финансовото планиране и обработката на данъците са част от длъжностната характеристика на счетоводителя, способността да се обръща внимание и на най-малките подробности гарантира, че грешките са сведени до минимум.

Довереност

От само себе си се разбира, че всеки счетоводител, който наемете, трябва да бъде надежден кандидат и човек. На него ще бъдат поверени поверителни финансови подробности за вашия бизнес и за да се избегнат измами, е важно да намерите надежден и опитен професионалист.

Наемането на счетоводители чрез фирма или препоръки е лесен начин за осигуряване на автентични кандидати. Проверката на тяхната квалификация и получени сертификати също е добър начин да проучите и намерите най-доброто за своя бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*